Faaliyetler

1-  ELEKTRİK TAAHHÜT 

 • AG-OG-YG Şebeke Tesisi İşleri
 • Yer altı AG-OG-YG Kablo Tesisi
 • İndirici ve Dağıtım Trafo Merkezleri
 • Salt Sahası Çelik Konstrüksiyon ve Primer Montajları
 • Bina DAPT-KÖK-RMU ve KÖŞK Tevzii Tesisleri Montajı
 • Köy ve Şehir Şebekeleri Proje ve Bakım Onarımı
 • Otoyol ve Şehir Aydınlatmaları
 • Enerji Nakil Hatları Proje ve Yapımı
 • GSM ve Radyolink İstasyon Tesis Montajları

 

2-  İNŞAAT TAAHHÜT

 • İnşaat Taahhüt
 • Altyapı ve Üstyapı İnşaatları
 • Park-Bahçe ve Yaşam Alanları
 • Fiber Optik Altyapı İnşaatları