İtfaiye Caddesi Yenileme İşi

İtfaiye caddesi eski görünümünden kurtarılarak daha modern bir görünüme kavuşturulmuştur.